Godståg
Freight Trains

Uaais
(14/9-2002)

 

Uaais är en specialvagn för stort gods såsom grävmaskiner och transformatorer.

Uaais is a special wagon for big cargo like excavators and transformers.

by Hans-Petter "HP" Larsson, Micke Andersson, Repairman

Download (~950 Kb)

 

Nord waggon
(14/9-2002)

 

En tankvagn från Robban i blått.

A tank wagon from Robban in blue.

by Robert Österman

Download (~107 Kb)

 

SJ litt Ue and Ub Electric Switchers
(9/4-2002)

Det elektriska växelloket Ue i SJ:s nya målning och den äldre Ub i brunt.

Båda använder litt Da:s hytt.


Kräver litt Da.

The electric switcher litt Ue in SJ's new colour and the older Ub in brown.

They're using litt. Da's cab.

Requires litt Da.

by Robert Österman

Download (~0.7 Mb)

Download upgrade to Ub
(159 kb)
(put zip contents in TRAINS\TRAINSET\Ue)

 

TGOJ litt Ma
version 2
(30/3-2002)


En installation med fyra stycken Ma-lok från TGOJ:

* 2x litt. Ma2 i SJ:s gamla färger (826+874).
* litt. Ma2 i BK Tåg:s färger.
* litt. Ma i TGOJ Trafik:s färger.

Ma är den tidigare modellen med något högre hastighet men med något lägre dragkraft än Ma2.

Fotorealistisk hytt i upp till 1024x768 ingår med både dag och nattversion. Ett äkta Ma kompressorljud finns med.

Ändringar i version 2:
* Ma 874 Ma2 lok med nya instrument.
* Realismförbättringar.
* Texturkorrigeringar.

A package with four Ma-engines from TGOJ:

* 2x litt. Ma2 in the old SJ colour (826+874).
* litt. Ma2 in BK Tåg colour.
* litt. Ma in TGOJ Trafik colour.

Ma is the older model with slightly higher speed but less power than the Ma2.

Photorealistic cab in up to 1024x768 resolution are included in both day and night versions. A genuine Ma compressor sound is in there too.

Changes in version 2:
* Ma 874 Ma2 engine with new instruments.
* Realism tweaks.
* Texture corrections.

by Mats Strid

Download v2 (~15.5 Mb)

Update from v1
(~3 Mb)
You can NOT use this patch if you've edited
any files in version 1 of Ma!

 

 

Bv Qbd Gravel Car
(25/1-2002)

En Banverket Qbd grusvagn som en ny modell.

A Banverket Qbd gravel car as a new model.

by Robert Österman

Download (~500 kb)

 

T43 Freight Train, version 2
(20/1-02)Ett komplett svenskt godståg med T43 diesellok och 7 nya godsvagnar. Uppdaterad med genomskinliga fönster och inredning i hytten.

AutoinstallationA complete Swedish freight train consisting of the T43 Diesel engine and 7 new freight cars. Updated with transparent windows and interior details.

Auto-installation

by Robert Österman

Download version 2 (~4 Mb)

Update to v2
(~300 kb)

Repaints & Variants
Banverket T43
SJ T43 220
Bk Tåg T43
Weathered T43
TGOJ T43

 

T44 Freight Train
version 2
(1/11-01)

Ett komplett svenskt godståg med T44 diesellok och 5 olika godsvagnar.

Autoinstallation

* Realistisk förarhytt gjord för upp till 1024x768.
* Ny 3D-hytt även i modellen.
* Både lastade och tomma vagnar med verkliga bromsvärden.
* Habbins, ny bogievagn.
* Oms, ny lastad vagn med skräp, rör och avfall.
* Smärre förändringar på modeller och texturer.

A complete Swedish freight train consisting of the T44 Diesel engine and 5 different freight cars.

Auto-installation

* Realistic T44 cab view made in up to 1024x768 resolution.
* Interior 3D cab changes reflecting the cab view.
* Full and empty cars with realistic brake values.
* Habbins, new bogie car.
* Oms, new loaded car with scrap, pipes and dirt.
* Minor changes to models and textures.by Mats Strid

Download (~11 Mb)

Repaints & Variants
T44 Blue
T44 Weathered

 

 

SJ & MTAB Litt Dm Iron ore train
(24/8-01)

Ett paket med Litt Dm som används på Malmbanan tillsammans med den nya Uno malmvagnen. Ett flertal consists följer med allt från Dm2 till Dm4. Modeller och texturer för både SJs bruna och MTABs blå/svarta lok.

Enkel installation.

Used by SJ and MTAB to haul iron ore on Malmbanan in northern Sweden. Built in 1960 and for about 10 years the most powerful engine in the world. It consists of three independent engine sections. Models and textures for both the SJ and MTAB engine versions and one ore car.

Easy installation.

by Mats Strid och Mats Tinnerholm

 

Download (7353 Kb)