Tågsimulatorer    
     
MSN Train Simulator Fan Site Det största amerikanska forumet för MSTS.
Train-Sim.com Troligen det största filarkivet för tillägg till MSTS. Har även ett stort forum för designers.
RailServe Ytterligare ett stort filarkiv för MSTS.
MS Train Simulator Microsofts hemsida för MSTS.
Auran Trainz Aurans hemsida för Trainz. Dom gör även tillägg till MSTS.
Train Artisan Mycket bra 3D-tutorials och även hem för Empire State Express.
Trainsim UK En brittisk sida om tågsimulatorer i Europa.
Cro-Trains Behandlar allt som har med tågsimulatorer att göra.
Virtuella BK-Tåg Den första virtuella järnvägen i Sverige.
M T S En svensk sajt med tillägg för MSTS. 
ChrisTrains Excellenta tutorials och modeller av europeiska tåg. 
www.train-sim.dk Levererar Danskt materiel till MSTS.
MsTS Techie Mycket bra verktyg och tips för den som tillverkar addons till MSTS.
Henrik's Danish Addons Snygg site med aktiviteter och den första Nordiska banan till MSTS.
Norsk Train Simulator Klubb Norsk sajt med ett stort filarkiv och forum. 
Trainsimulator.ch En stor Schweizisk sajt för MSTS. Många bra tips för landskapsmodellering. Översätt med Babel Fish.
Simtrain Tysk sajt för MSTS. Översätt med Babel Fish.
Ljungberg:s addons till MSTS Hus, stationer och många andra modeller till MSTS. 
Micke:s addons till MSTS Ommålningar till lok och vagnar samt ett stort antal nya landskapsmodeller till MSTS route editor.
Banbyggarna Bygger banor och addons till msts
MW Graphics Verktyg för grafik, bla TgaTool2. Denna kan öppna och spara MSTS egna grafikformat. Mycket praktiskt.
ConBuilder Homepage Hem för ConBuilder. Ett program som kan göra consists, alias och mycket annat till MSTS.
Train Simulator Startkabel Holländs hemsida för Europeiskt material. Många länkar till andra sajter.
     
Övrigt om järnvägar    
SJK Svenska Järnvägsklubben. Behandlar allt inom järnväg som hobby och ger även ut egna böcker.
Modellrallaren En stor svensk sajt för MJ-entusiasten.
Swetrain Stor modelltågssajt med bland annat en diger länklista. Hittar du inte länken här så sök där!
Svenska Ellok Mycket information och bilder om nästan alla svenska ellok som funnits.
Teknikarv Stor sajt om kommunikations- och teknikhistoria. Arkiv med Svenska vagnar.
Svenska Diesellok Data om svenska diesellok från SJ och TGOJ.
Tramways Bilder och fakta om spårvagnar, tunnelbanor, tåg, bussar mm.
Ånglok och Ellok i Sverige Bilder och uppgifter om SJ och järnvägens utveckling från 1906 och framåt. 
Historiskt om Svenska järnvägar Fakta om historiska järnvägslinjer i Sverige. Allt från kartor till tidtabeller.
Svenska Järnvägsbilder Ett urval av bilder på svenska lok,  vagnar och byggnader.
Swedish Rails Bildarkiv på lok, vagnar, byggnader och bangårdar.
Peters Lokstall En site med svenska tågbilder av Trigger på forumet. Allt fler bilder går att hitta för var vecka som går.
Trains at the Station
Trains for the MM screen saver
Två sajter med en stor mängd svenska fordon för MM Screensaver.
Svenska Tåg och Järnvägsfordon Presenterar moderna svenska tågsätt och fordon som ingår i dem.
Svenska Tågsammansättningar Visar tågsammansättningar
på nästan alla Järnvägslinjer i Sverige.
Auran Trainz tågdatabas Aurans databas över järnvägsfordon från hela världen. 
Svenska Tågsignaler En översiktlig sammanställning över de olika tågsignaler som finns i Sverige.
Signalfakta En mycket utförlig beskrivning av hur signalteknik på Svenska järnvägar fungerar. 
Svenska vägskydd Mycket information om svenska vägskydd (järnvägsövegångar) och dess historia.