Modifieringar
Modifications

Patchar, modifieringar och fixar.

Patches, mods and fixes.

 

 

Ra Cab
(13/5-2002)

Ma:s hytt omgjord till Ra. Enbart 640x480.

Kräver Ra.

Ma:s cab converted to Ra. Only 640x480.

Requires Ra.

by Claes Neeb

Download (~2 Mb)

 

Ue Cab
(24/4-2002)

Fotorealistisk hytt till radiostyrd Ue. 1024x768 och 640x480.

Kräver Ue.

Photorealistic cab to a radio controlled Ue. 1024x768 and 640x480.

Requires Ue.

by Mats Strid

Download (~5.5 Mb)

 

TMX/TMY Cab
(24/4-2002)

Fotorealsitisk hytt till TMY Tågab. Storlek i både 1024x768 och 640x480. Mer realistiska lokdata ingår också.

Kräver
TMY Tågab.

Photorealistic cab to TMY Tågab. Sizes in both 1024x768 and 640x480. More realistic engine data is included too.

Requires
TMY Tågab.

by Mats Strid

Download (~5 Mb)

 

X10/X14 Signlight
(31/3-2002)

Fix till X10 & X14 för att ge nattbelysning i destinationsskylten.

A fix to enable nightlight in the destination sign for X10 & X14.

by Mats Strid

Download (265 kb)

 

X10 lightfix
(6/2-2002)

Modifierar X10:s belysning till mer realistiska värden. 

Modifies X10:s lights to more realistic values.

by Lars Borgemo

Download (6 kb)

 

X2000 lightpatch
(27/1-2002)

Modifierar X2000:s belysning till mer realistiska värden. Gör även att X2000 körda av AI får belysning.

Modifies X2000:s lights to more realistic values. Also enables lighting in X2000 AI trains.

by Christian Huebner

Download (8 kb)

Fix for eng-files
(27/1-2002)

Innehåller omgjorda eng-filer för nästan alla svenska lok. Bland annat har halvljusläget gjorts synligt inifrån hytten.

Contains redesigned eng-files for almost all Swedish engines. Among others has the dim light been made visible from within the cab.

by Björn Ljungberg

Download (78 kb)

 

Rc lightpatch v2
(25/1-2002)

Modifierar Rc:s belysning till mer realistiska värden. Gör även att Rc körda av AI får belysning.

Version 2 innehåller färdiga eng-filer för alla Rc-lok.

Modifies Rc:s lights to more realistic values. Also enables lighting in Rc AI trains.

Version 2 contains modified eng-files for all Rc-engines.

by Christian Huebner

Download (23 kb)

 

Litt Da and Dm patch 1b
(6/9-2001)

Den här uppdateringen korrigerar strömavtagarna på Litt Da och Litt Dm till den nya standarden 6.0 m. Dessutom ingår den tidigare uppdateringen av texturerna till Litt Da.

This patch corrects the pantographs of LittDA and
LittDM to the new standard of 6.0 m height. It also
includes the new textures for LittDa that was released
previously.

by Mats Strid

Download (958 kb)