Passagerartåg
Passenger Trains
 

Y1 (beta)
(20/10-2002)

 

En betaversion av Micke321s Y1. Finns i två olika versioner. Blå och röd målning

A beta version of Micke321s new class Y1. Two versions included. Blue and red livery

by Micke321

Download (~2.1 Mb)

 

Rc och Pass80
(14/9-2002)

En helt ny modell av Rc loket i tre olika utföranden och pass80 vagnarna i ett paket.

Kräver Sj Litt Rc

 

A new model of the Rc locomotive in three versions and the pass80 passanger cars in one pakage.

Requires Sj Litt Rc
 

by Robert Österman

Download (~1.9 Mb)

 

X16
(26/5-2002)

Elmotorvagnen X16 som en ny modell med inredning. 

The electric railcar X16 as a new model with interiors.

by Robert Österman

Download (~400 Kb)

 

X1x Megapack
(21/5-2002)

Alla varianter av X1x-serien i ett paket. 7 olika målningar som publicerats på Svenska 3D-Tåg tidigare har blivit omarbetade för respektive variant. En fotorealistisk hytt är inkluderad.

Autoinstallation.

All versions of the X1x-series in one package. 7 different paintings that has been published on Swedish 3D Trains are now reworked for each version. A Photorealistic cab is included.

Autoinstallation.

Model, cab, textures and packaging by Mats Strid
X12 SJ texture by Joel Trankvill
X10 SL texture by Pierre Jarnving
X10 NSL texture by Mikael Ringmarck
X14 PAG texture by Mikael Andersson
X14 OST texture by Christer Karlsson
Cab realism by tydal
Original drawings and GL paint scheme provided by Patrik Ekman
Texture photography by Fredrik Skog
Cab photography by Bengt Ljunggren
Train light fix by Lars Borgemo

Download (~17 Mb)

 

SJ Ra Express Passenger Train
(1/5-2002)

Expresståget Ra (Rapid) tillsammans med 4 stycken nya passagerarvagnar: sitt-, sov-, restaurang-, och resgodsvagn. Helt nya modeller med inredning. Loktexturer i högupplösning.

Autoinstallation kommer senare!

The expresstrain Ra (Rapid) together with 4 new passenger cars: sit-, sleep-, restaurant-, and luggage car. Completely new models with interior details. Hi-res engine textures.

Autoinstallation available later!

by Robert Österman

Download (~1.5 Mb)

 

NSB Di3
(2/3-2002)

En ommålning till norska NSB Di3.

A repaint to the Norwegian NSB Di3.

by Hawk
Original engine by Toth Csaba and Balogh Gábor
Wagon repaint by Arnt Kalseth

New version contain cabsides from GP38.

Download (~5.5 Mb)

 

SJ Y7
(28/1-2002)

Den klassiska Svenska  dieseldrivna motorvagnen Y7. Dessutom ingår en Ufv godsvagn och en Ubfz kombinerad gods och passagerarvagn. Alla med transparanta fönster och inredning.

The classic Swedish diesel powered Y7 railcar. Also included are one Ufv cargo wagon and one Ubfz combined cargo and passenger wagon. All with transparent windows and modelled interior.

by Robert Österman

Download (~2 Mb)

 

X10 and X14
(21/12-01)

Det här paketet innehåller två vanliga pendeltåg i Sverige idag. Dels den äldre X10:an med den gamla GL-färgen, dels den nya X14 med högre högre hastighet och målad i Vättertågs färg. Bägge två är gjorda med helt nya modeller för både motor- och manöver-vagn. Dom använder RC:s hytt.

This package contains two common electric commuter trains in Sweden. It's the older X10 in the former GL-colour as well as the new faster X14 in Vättertåg's painting. Both are designed with new models for both the engine and the maneuver car. They're using the RC cab.

by Mats Strid

Download (~7 Mb)

 

SJ X2000
(16/11-01)

Detta är det senaste tillskottet till dom Svenska tågsätten. X2000 som en helt ny modell. Den är målad i SJ:s texturer och har animerade strömavtagare. Den använder den amerikanska Acelan:s hytt.

This is the latest addition to the Swedish train sets: X2000 as a completely new model. It's painted with SJ:s textures and has animated pantographs. It's using the US Acela's cab.

by Erik Falkenström

Download (~14 Mb)

 

SJ Litt Rc
(31/3-2002)


Det mest kända Svenska loket! Den finns i två varianter, en blå och en orange. Båda har verkliga hytter baserade på originalloket. Dessutom ingår animerade strömavtagare och vindrutetorkare. Detta nya paketet innehåller båda loken, blurfixen och installeras separat från passagerarvagnarna.
Enkel installation.

av Mats Olsson och Roland Billner

The most famous Swedish engine! It's available in two variants, one in the new blue color and one in orange color used before the 90s. Both have cabs based on the original engine. They also have animated pantographs and wipers. This new package contains both engines, the blurfix and installs separately from the passenger wagons.
Easy installation.

by Mats Olsson and Roland Billner

Download (~4.5 Mb)

 

SJ litt. D-109, wood
version 2
(13/5-01)

Träloket SJ litt D byggdes av Statens Järnvägar och Asea (ABB) i över 300 exemplar. Första loket såg dagens ljus 1925, och även idag finns det fullt funktionsdugliga D lok.

Litt D-109 är idag ägt av Kristianstad Järnvägsmusem i skåne.

Helt ny modell med fler detaljer och korrigeringar.

Kräver SJ Litt. F-1206

The electric engine SJ litt. D was built by Statens järnvägar and Asea (ABB). The litt D was built in over 300 engines from the year 1925 and there are still fully functional engines today.

The litt D-109 is today owned by Kristianstads railroad museum in the southern part of Sweden (skåne).

Completely new model with more details and corrections.

Kräver SJ Litt. F-1206

by Mats Strid and Hawk and Repairman

Download (~4 Mb)

old version
(~6 Mb)

 

SJ litt. Da passagerartåg
Andra utgåvan
(11/8-01)


Det här paketet innehåller ett passagerartåg draget av litt. Da med både kompletta modeller och texturer. Vagnarna består av en 2:a klass passagerarvagn, en restaurangvagn och en resgodsvagn. Originaltexturer medföljer liksom consistfiler med olika tåglängd.

Nyheter i andra utgåvan!
* Förarhytten av Mats Olsson är uppdaterad och ingår i paketet.
* Riktningen på bromshandtaget har ändrats.
* En ny bakåtvy är tillagd. Den är aktiverad genom att välja högervy.(Inga instrument eller reglage fungerar dock där, använd F5 istället)
* En motorrumsvy är tillagd. Man kommer dit genom att trycka på "5".
* Dom senaste förändringarna på bromsarna av Micha Persson har lagts till.
* Chassit på LittDa har förlängts en aning.
* SJ-logon är nu den gamla med vingar som är typisk för tidsperioden som loket användes.
* Automatisk installation gjord av Oskar Widerberg.

Gjord av Mats Strid och Mats Olsson


 

Hämta (3993 kb)